Liên kết website
Đối tác
Tra cứu tài liệu trực tuyến
Những tài liệu có thể tra cứu trực tuyến và tải về từ trang web của IMV
Bạn có thể xem và tải về tất cả các tài liệu trong danh sách dưới đây dưới dạng file PDF. Đây là những báo cáo nghiên cứu đã được IMV tổ chức thực hiện với sự tham gia của nhiều chuyên gia và thực tập sinh của Pháp cũng như của Việt Nam. Các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự từ mới đến cũ.

Bạn có thể xem và tải về tất cả các tài liệu trong danh sách dưới đây dưới dạng file PDF. Đây là những báo cáo nghiên cứu đã được IMV tổ chức thực hiện với sự tham gia của nhiều chuyên gia và thực tập sinh của Pháp cũng như của Việt Nam. Các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự từ mới đến cũ.

Các tài liệu được thực hiện trong năm 2006:

Tài liệu phục vụ khoá đào tạo về Thiết kế đô thị của Christine LAROUSSE, nhà quy hoạch đô thị người Pháp, được tổ chức tại IMV vào tháng 11/2006 :
Những yếu tố phương pháp luận về quy hoạch cảnh quan (2,5 Mb) - 75 trang Powerpoint

Giới thiệu trường hợp thành phố Montréal (1,9 Mb) - 44 trang Powerpoint

Giới thiệu trường hợp khu Reuilly của Paris (3,5 Mb) - 52 trang Powerpoint

Giới thiệu nghiên cứu đối với dự án Tây Hồ Tây  (3,6 Mb) - 54 trang PowerpointCác tài liệu được thực hiện trong năm 2005:

Tài liệu phục vụ khoá đào tạo về quy hoạch giao thông vùng của Raymond MAUBOIS, chuyên gia của công ty RATP, trong chyến công tác hỗ trợ Đồ án quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội, tháng 07/2005 :
Những nhiệm vụ của giao thông vùng  (406 Kb) – 20 trang Powerpoint

Quy hoạch giao thông vùng Ile-de-France  (843 Kb)
– 13 trang Powerpoint


Từ quy hoạch tổng thể đến quy hoạch giao thông (523 Kb) – 15 trang PowerpointTham luận của Laurent PANDOLFI, đồng giám đốc IMV, tại Hội thảo về quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội tổ chức ngày 10/05/2005 :
Một vài kinh nghiệm từ thực tiễn quy hoạch vùng Ile-de-France (118 Kb) – 4 trang Word


Phân tích hiện trạng vùng Hà Nội qua bản đồ và số liệu thống kê do 2 chuyên gia Pháp là Fanny Quertamp và Mai Linh Cầm thực hiện dựa trên việc cập nhật cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội vùng Hà Nội do Viện quy hoạch Đô thị và Nông thôn (NIURP) cung cấp để thể hiện bằng bản đồ phân tích :
Báo cáo phân tích hiện trạng vùng thủ đô Hà Nội - phần 1 (983 Kb) – 22 trang Word 

Báo cáo phân tích hiện trạng vùng thủ đô Hà Nội - phần 2 (1,9 Mb) – 19 trang Word

Báo cáo phân tích hiện trạng vùng thủ đô Hà Nội - phần 3 (1,5 Mb) – 18 trang Word


Giới thiệu những mục tiêu và định hướng chính của đồ án quy hoạch tổng thể vùng Ile-de-France, trích dịch từ Đồ án quy hoạch vùng Ile-de-France, tháng 02/2005 :
Quy hoạch tổng thể vùng Ile-de-France  (326 Kb) – 41 trang WordCác tài liệu được thực hiện trong năm 2004:


Tài liệu tổng hợp về mô hình tổ chức hành chính của nước Pháp phục vụ công tác quy hoạch do Mai Linh CẦM, thực tập sinh tại IMV, thực hiện tháng 12/2004 :

Toàn cảnh nền hành chính nước Pháp qua trường hợp của vùng Ile-de-France (598 Kb) – 18 trang Word

 


Các tài liệu được thực hiện trong năm 2003:

Các tài liệu phục vụ cho khoá đào tạo về "Quy hoạch vùng gắn với giao thông công cộng" do Bruno Louis và Stéphane Leclerc, hai chuyên gia của vùng Ile-de-France, thực hiện tháng 11/2003:
Quy hoạch tổng thể vùng Ile-de-France - phần 1  (1,5 Mb) – 20 trang Powerpoint

Quy hoạch tổng thể vùng Ile-de-France - phần 2 
(1,1 Mb) – 20 trang Powerpoint

Quy hoạch tổng thể vùng Ile-de-France - phần 3  (1,7 Mb)
– 22 trang Powerpoint

Quy hoạch tổng thể vùng Ile-de-France - phần 4  (1,5 Mb)
– 16 trang Powerpoint

Một vài so sánh giữa Việt Nam và Pháp / Hà Nội và Ile-de-France 
(334 Kb) – 11 trang Powerpoint

Các cấp chính quyền ở Pháp và quá trình hình thành chính quyền vùng  (1,4 Mb) – 39 trang Powerpoint

Hợp đồng triển khai quy hoạch giữa Nhà nước và Vùng  (290 Kb) – 42 trang Powerpoint


Tìm kiếm
Tin tức
Thư viện ảnh